Złotoryja
Co warto zobaczyć w Złotoryi? Gdzie warto pojechać?

Centrum Informacji Turystycznej
w Złotoryi

Najbliższe projekcje Kina Aurum


Aktualności / Współpraca pomiędzy Centrami Informacji Turystycznej na pograniczu polsko-czeskim

Współpraca pomiędzy Centrami Informacji Turystycznej na pograniczu polsko-czeskim - 30/09/2009

W dniu 24.09.2009 r. gościliśmy w Złotoryi grupę z czeskich Centrów Informacji Turystycznych, w tym z miasta partnerskiego Mimoń. Wizyta miała na celu nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi a podobnymi jednostkami w Czechach. Goście przyjechali w ramach programu: "Rozwój turystyczny pogranicza. Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i Mimonia". Jest to jedno z działań czeskiego partnera w zakresie tego programu.

Celem współpracy jest m.in. poprawa kontaktów turystycznych na pograniczu, w tym rozpowszechnienie informacji turystycznej oraz zachęcenie do rozwoju turystyki jako czynnika wspierającego rozwój ekonomiczny regionów pogranicza, co w przyszłości zaowocuje zwiększeniem liczby turystów w naszych regionach.

Pierwszym z podjętych działań jest zaprezentowanie zasobów przyrodniczo-kulturowych i atrakcji turystycznych po stronie Czeskiej i Polskiej oraz ustalenie korzyści wynikających z wzajemnej promocji regionów jako regionalnych produktów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii: Współpraca pomiędzy Centrami Informacji Turystycznej