Złotoryja
Co warto zobaczyć w Złotoryi? Gdzie warto pojechać?

Centrum Informacji Turystycznej
w Złotoryi

Najbliższe projekcje Kina Aurum


Aktualności / Kwiaty dla seniora

Kwiaty dla seniora - 13/09/2010

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Klub Seniora organizatorzy uroczystego spotkania z okazji Dnia Seniora serdecznie zapraszają 1 października 2010r o godzinie 15.00 do sali widowiskowej ZOKiR Celem spotkania jest:
Integracja lokalnego środowiska zrzeszającego seniorów.
Kształtowanie zainteresowań i zachowań związanych z aktywnym uczestnictwem w kulturze.
Aktywizacja seniorów, tworzenie okazji do wspólnych przeży, oraz dostarczanie pozytywnych emocji.

W programie:
Seniority z Jeleniej Góry
„Macierzanki” z Twardocic
„Fudżijamki” z Proboszczowa
Klub Seniora przy MOPS Złotoryja
słodki poczęstunek

Współpraca : Gimnazjum Nr 2 oraz Ośrodek Szkolno Wychowawczy – wolontariat, ze Złotoryi