Złotoryja
Co warto zobaczyć w Złotoryi? Gdzie warto pojechać?

Centrum Informacji Turystycznej
w Złotoryi

Najbliższe projekcje Kina Aurum


Aktualności / Kopalnia Złota "Aurelia" na Forum Podziemnych Tras Turystycznych w Dąbrowie Góniczej

Kopalnia Złota "Aurelia" na Forum Podziemnych Tras Turystycznych w Dąbrowie Góniczej - 16/09/2010

Kopalnia Z?ota "Aurelia" na Forum Podziemnych Tras Turystycznych w D?browie GóniczejPolska jest krajem o niezwykłej różnorodności i bogactwie atrakcji turystycznych, zachęcającym do uprawiania zarówno turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej jak i aktywnej oraz kwalifikowanej. Coraz częściej jednak turyści wybierają wypoczynek czynny. Decydując się na zwiedzanie obiektów nietypowych, ciekawych i oryginalnych. Do miejsc tych przyciąga zwiedzających chęć poznawcza, ale i chęć przeżycia przygody, często pod osłoną mroku i tajemnicy. Dlatego też coraz większą popularnością cieszą się Podziemne Trasy Turystyczne.

Złotoryja nierozerwalnie związana jest z górnictwem złota, niewątpliwie posiada wiele ciekawych podziemi. W starych przewodnikach niemieckich można nawet spotkać informację, że rzekomo najwięcej podziemi znajduje się na Dolnym Śląsku. Jednak dla ruchu turystycznego odpowiednio przygotowana i udostępniona jest jedynie Kopalnia Złota „Aurelia” zarządzana przez Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji. Przedstawiciele „Aureli” zaproszeni zostali na spotkanie gestorów „polskiego podziemia”, jakie odbyło się w dniu 11.09.2010 r. w Dąbrowie Górniczej pod nazwą „Forum Podziemnych Tras Turystycznych”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii: Kopalnia Złota "Aurelia" na Forum Podziemnych Tras Turystycznych w Dąbrowie Góniczej

Jakub Nowak - Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowegodr Jerzy Olszewsk - Zakład Ochrony Radiologicznej Instytutu medycyny Pracy w ŁodziGustaw Jurkiewicz - prezes Stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne PolskiJakub Nowak - Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego


W spotkaniu udział wzięło 17 tras turystycznych z całej Polski. Forum otworzył referat Małgorzaty Mańki - Szulik prezydent miasta Zabrza nt ”Rola obiektów zabytkowych w strukturach miejskich na przykładzie miasta Zabrza”. Następnie odbyło się wystąpienie prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa Podrazy. Kolejny referat Cezarego Molskiego z Polskiej Organizacji Turystycznej przybliżył problematykę podziemi polskich, jako nowego produktu na rynku turystycznym. Natomiast dyrektor biura Śląskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Sikorska mówiła o marketingu i reklamie obiektów turystyki podziemnej w działalności Śląskiej Organizacji Turystycznej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pani dyrektor zaprezentowała Produkt Turystyczny Województwa Śląskiego – „Szlak Zabytków Techniki”. Tworzy go ponad trzydzieści wybranych obiektów o wyjątkowych walorach historycznych i architektonicznych, które w minionych wiekach były świadkami rewolucji indrustralnej. Dziś obiekty te zatraciły już swoją funkcję przemysłową nie zakończyły jednak działalności gospodarczej. Współcześnie stanowią dużą atrakcję turystyczną przynoszącą znaczne dochody przy okazji ukazując przemysłowa tradycję regionu śląskiego. „Szlak Zabytków Techniki” to markowy produkt turystyczny doceniony przez Polska Organizację Turystyczną. Otrzymał w roku 2007 miano Produktu Turystycznego Roku a w roku 2008 został wyróżniony Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej. Jednym z największych sukcesów było włączenie w styczniu 2010 Szlaku Zabytków Techniki, jako jedynego w Europie Środkowej i Wschodniej do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Z ciekawymi referatami wystąpił również Sławomir Adamski z Kowarskich Kopalni nt „Górnictwo uranowe w Polsce” oraz Franciszek Gawor ostatni dyrektor techniczny Kopalni Kowarskich. Dr. Jerzy Olszewski z Zakładu Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi uświadomił o istniejących zagrożeniach radonem w podziemnych trasach turystycznych i potrzebie monitoringu tych obiektów w praktyce. Nie zabrakło również innego spojrzenia na podziemne obiekty turystyczne - jako miejsca tętniące życiem. Jakub Nowak z Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego zaprezentował dwa referaty: nt „Zagrożenia ochrony nietoperzy w praktyce eksploatacyjnej tras podziemnych oraz prezentacje nt ”Grzyb i robak” o życiu, jakie toczy się pod ziemią.

Wszystkie zaproszone podziemne trasy zaprezentowały swoje obiekty, posłużyło to do bliższego poznania podziemnych atrakcji oraz promocji obiektów i miast, w których owe obiekty się znajdują. Trasy, które prezentowały się na Forum miały różny charakter i przeznaczenie. Były to: jaskinie, kopalnie, obiekty pomilitarne (np. forty, bunkry), piwnice i składy. Ta różnorodność sprawia, że obiekty nie stanowią dla siebie konkurencji. Wręcz przeciwnie, wszystkie posiadają wspólny mianownik: usytuowanie pod ziemią i tajemnicę, która niesie zwiedzającym obietnicę przygody z dreszczykiem emocji. Mimo wielu podobieństw, każda z tras jest niepowtarzalna i unikalna, ma swoją tajemnicę, historię, często bogactwa naturalne i ciekawą faunę i florę. Dlatego też współdziałanie w zakresie promocji turystycznej i szeroko rozumiana współpraca przynosi dużo dobrego i jest z całą pewnością korzystna dla każdego z obiektów.