Złotoryja
Co warto zobaczyć w Złotoryi? Gdzie warto pojechać?

Centrum Informacji Turystycznej
w Złotoryi

Najbliższe projekcje Kina Aurum


Aktualności / Festiwal Filmów Dolnośląskich - "Złoty Samorodek 2016"

Festiwal Filmów Dolnośląskich - "Złoty Samorodek 2016" - 31/03/2016

Festiwal Filmów Dolnośląskich - "Złoty Samorodek 2016" jest w tym roku debiutującym przedsięwzięciem na arenie ogólnopolskiej wśród imprez filmowych w zakresie kultury materialnej, społecznej i symbolicznej.
Festiwal ma na celu prezentację dorobku twórców i realizatorów filmu: fabularnego, dokumentalnego i reklamowego obejmujących w swojej tematyce Dolny Śląsk wraz z jego walorami i aspektami kulturowymi. ZAPRASZAMY do Złotoryi – Stolicy Polskiego Złota
Imprezie towarzyszyć będą wystawy: "Polskiego plakatu filmowego" i "Sprzętu kinematograficznego" a także spotkania autorskie z przedstawicielami kinematografii regionalnej oraz prelekcje i wykłady na temat: "Roli i znaczenia twórców dolnośląskich w kinematografii polskiej" i "Historii kina dolnośląskiego w okresie powojennym".

W ramach festiwalu odbędą się także prelekcje konkursowe i warsztaty filmowe dla zainteresowanych adeptów sztuki i twórczości filmowej.

Organizatorem festiwalu jest Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji przy współpracy z Burmistrzem Miasta Złotoryja oraz Urzędem Marszałkowskim województwa dolnośląskiego. Realizatorem bezpośrednim przedsięwzięcia jest złotoryjskie kino "Aurum" mające swoją ponad 50cio letnia tradycję, działające w strukturze ZOKiR.

Intencją organizatorów jest w przyszłości możliwość patronatu nad festiwalem przez kolejne zainteresowane tym działaniem miasta dolnośląskie przy współpracy z organizatorami złotoryjskimi.

W imieniu organizatora dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji Zbigniew Gruszczyński

Do pobrania:
KARTA ZGŁOSZNIOWA
REGULAMIN