Złotoryja
Co warto zobaczyć w Złotoryi? Gdzie warto pojechać?

Centrum Informacji Turystycznej
w Złotoryi

Najbliższe projekcje Kina Aurum


Aktualności / Super Senior 2016 poszukiwany

Super Senior 2016 poszukiwany - 21/09/2016

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... Super Senior poszukiwany. Znasz seniora lub seniorkę, którzy mają ciekawe pasje i zarażają pozytywną energią? Zgłoś kandydaturę do tytułu SUPER SENIORA 2016. Możesz również wytypować siebie. Organizatorzy: Urząd Miejski, Klub Seniora przy MOPS, ZOKIR, instytucje zrzeszające seniorów z terenu miasta Złotoryja

Patronat medialny: Gazeta Złotoryjska

Poszukujemy Super Seniorów, których mottem życiowym jest hasło: "Starość to też radość"!

Którzy mieszkają na terenie Złotoryi i są chętni do zabawy. Charakteryzujących się wyjątkową aktywnością, kreatywnością i dokonaniami w różnych dziedzinach życia. Seniorów otwartych na świat, zarażających pozytywną energią i swoim przykładem udowadniających, że jesień życia może być piękna i spełniona.

REGULAMIN KONKURSU SUPER SENIOR

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami niniejszego konkursu są:
Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Klub Seniora, ZOKiR.

2. Konkurs o tytuł Super Seniora skierowany jest do seniorów, którzy mieszkają na terenie miasta Złotoryi, należących lub nie do instytucji miejskich zrzeszających seniorów i charakteryzujących się wyjątkową aktywnością, kreatywnością, dokonaniami w różnych dziedzinach życia.

3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin.

4. Zgłoszenia kandydatów do Konkursu przyjmujemy od 23 września do 14 października 2016r.

5. Do konkursu mogą zgłaszać się osoby mające 60 lat i więcej. Zgłoszeń mogą dokonywać instytucje miejskie zrzeszające seniorów, /kandydat na Super Seniora musi wyrazić zgodę na udział w konkursie/. Istnieje także możliwość samodzielnego zgłaszania się Kandydatów.

II. ZASADY KONKURSU

1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu oraz uzasadnienie zgłoszenia /zainteresowania, osiągnięcia, pasje/ kartę i zdjęcie kandydata należy podpisać i dostarczyć / przesłać/ na adres: Centrum Informacji Turystycznej, ul Basztowa, 59-500 Złotoryja z adnotacją „Konkurs SUPER Senior 2016”

2. Osoby /instytucje/ zgłaszające Kandydatów na SUPER Seniorów są proszone przez Organizatorów o przygotowanie uzasadnienia wyboru kandydata na „Super Seniora”. 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas „Dni Seniora” - 20 października 2016r. na scenie w ZOKiR.

4. Rozstrzygnięcia dokona Jury Konkursowe, którego skład powołają Organizatorzy.

5. Ostateczna ocena i sposób nagradzania należy do Jury, które przyzna tytuł Super Seniora 2016.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o osobach biorących udział w konkursie.

7. Przystępując do udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatorów.

8. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego Regulaminu. 9. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

10. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem – kontakt telefoniczny: 609 065 800

Zapraszamy i życzymy powodzenia w typowaniu kandydatów!