Złotoryja
Co warto zobaczyć w Złotoryi? Gdzie warto pojechać?

Centrum Informacji Turystycznej
w Złotoryi

Najbliższe projekcje Kina Aurum


Aktualności / Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... Super Senior poszukiwany

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... Super Senior poszukiwany - 12/10/2016

Znasz seniora lub seniorkę, którzy mają ciekawe pasje i zarażają pozytywną energią? Zgłoś kandydaturę do tytułu SUPER SENIORA 2016. Możesz również wytypować siebie. Organizatorzy: Urząd Miejski, Klub Seniora przy MOPS, ZOKIR, instytucje zrzeszające seniorów z terenu miasta Złotoryja
Patronat medialny: Gazeta Złotoryjska


Poszukujemy Super Seniorów, których mottem życiowym jest hasło:
"Starość to też radość"

Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin:

REGULAMIN KONKURSU SUPER SENIOR

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorami niniejszego konkursu są:
Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Klub Seniora, ZOKiR.

2. Konkurs o tytuł Super Seniora skierowany jest do seniorów, którzy mieszkają na terenie miasta Złotoryja, należących lub nie do instytucji miejskich zrzeszających seniorów i charakteryzujących się wyjątkową aktywnością, kreatywnością, dokonaniami w różnych dziedzinach życia. Seniorów otwartych na świat, zarażających pozytywną energią i swoim przykładem udowadniających, że jesień życia może być piękna.

3. Zgłoszenia kandydatów do Konkursu przyjmujemy od 23 września do 14 października 2016r.

4. Do konkursu mogą zgłaszać się osoby mające 60 lat i więcej. Zgłoszeń mogą dokonywać instytucje miejskie zrzeszające seniorów, /kandydat na Super Seniora musi wyrazić zgodę na udział w konkursie/. Istnieje także możliwość samodzielnego zgłaszania się Kandydatów.

5.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu oraz uzasadnienie zgłoszenia /np. zainteresowania, osiągnięcia, pasje/formularz zgłoszeniowy , zdjęcie kandydata należy podpisać i dostarczyć / przesłać/ na adres:
Centrum Informacji Turystycznej, ul Basztowa 15, 59-500 Złotoryja
z adnotacją "Konkurs SUPER Senior 2016"
wzór formularza zgłoszeniowego załącznik Nr 1

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas „Dni Seniora” - 20 października 2016r. na scenie w ZOKiR.

7. Wyboru” Super Seniora” dokona Jury konkursowe, którego skład powołają Organizatorzy.

8. Ostateczna ocena i sposób nagradzania należy do Jury, które przyzna tytuł Super Seniora 2016.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania informacji o osobach biorących udział w konkursie.

10. Przystępując do udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatorów.

11. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego Regulaminu.

12. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem – kontakt telefoniczny: 609 065 800

Załącznik nr 1: formularz zgłoszeniowy Zapraszamy i życzymy powodzenia w typowaniu kandydatów!