Złotoryja
Co warto zobaczyć w Złotoryi? Gdzie warto pojechać?

Centrum Informacji Turystycznej
w Złotoryi

Najbliższe projekcje Kina Aurum


Aktualności / Zabawa z minerałąmi

Zabawa z minerałąmi - 08/12/2016

Regulamin lekcji muzealnej w Muzeum Złota w Złotoryi

1. Lekcje muzealne „Zabawa z minerałami” będą prowadzone od 1 grudnia 2016 r. w Muzeum Złota w Złotoryi, ul. Zaułek 2.,w dniach wtorek - piątek w godzinach 11.00-15.00.
2. Przeznaczona jest dla klas 0-III i IV-VI szkoły podstawowej.
3. W zajęciach może uczestniczyć tylko jedna klasa szkolna lub grupa przedszkolna (maksymalnie 30 os). Prosimy nie łączyć grup.
4. Udział w lekcji muzealnej jest odpłatny. Lekcja muzealna + zwiedzanie muzeum (1,5-2h) – 7,50zł./os. Lekcja muzealna bez zwiedzania muzeum (1-1,5h) – 5zł./os.
5. Rezerwacji należy dokonać co najmniej 7 dni przed planowanym uczestnictwem w zajęciach.
6. Do muzeum należy przyjść 10–15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
7. Jeżeli istnieje konieczność skrócenia zajęć, prosimy o powiadomienie prowadzącego przed rozpoczęciem spotkania.
8. Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu, czekamy 15 minut od momentu planowanego rozpoczęcia zajęć.
9. Opiekun grupy ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach i dbania o właściwe zachowanie uczniów w trakcie lekcji. W wypadku znacznego naruszenia ładu i porządku przez uczestników zajęć, prowadzący może zakończyć je wcześniej.
10. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.
11. O rezygnacji lub zmianie terminu zamówionych zajęć, należy poinformować telefonicznie, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
12. Zamówienie należy złożyć drogą mailową lub telefoniczną - muzeumzlota@o2.pl lub pod nr tel.76/8782985.
13. Rezerwacja i udział w lekcji jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu lekcji (w tym wizerunków uczestników) oraz na pokazywanie lub rozpowszechnianie tego materiału w celach promocyjnych Muzeum. Uczestnikowi lub jego prawnemu opiekunowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Zapraszamy