Złotoryja
Co warto zobaczyć w Złotoryi? Gdzie warto pojechać?

Centrum Informacji Turystycznej
w Złotoryi

Najbliższe projekcje Kina Aurum


Aktualności / Konkurs "Piękno drzemiące w wulkanach"

Konkurs "Piękno drzemiące w wulkanach" - 06/02/2012

Konkurs "Pi?kno drzemi?ce w wulkanach"Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Piękno drzemiące w wulkanach". Edycja I-2012 r.
Mając na myśli wulkan wyobrażamy sobie górę zakończoną kraterem, z której unosi się dym. Wulkany nie zawsze się tak prezentują. Wulkany są bardzo zróżnicowane - z jednych bucha ogień, inne wyrzucają kłęby popiołu, pary oraz gazów. Jedne wybuchają z ogromnym hukiem, zaś inne zaledwie cicho syczą. Niektóre z nich są płaskie oraz szerokie, a inne strzeliste i strome.
Wylkan

Termin nadsyłania prac: 31 marzec 2012 r.

Organizatorzy: Muzeum Złota,Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji

PIĘKNO DRZEMIĄCE W WULKANACH KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU OD 7 DO 16 LAT Edycja I- 2012 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

REGULAMIN

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.

2. Inspiracjąpracy powinien być dowolnie wybrany obiekt, mający związek z wulkanem lub procesem wulkanicznym.

3. W pracy należy zaprezentować np: proces geologiczny, górę lub stożek wulkaniczny, budowę wulkanu ,erupcję wulkanu, materiały wulkaniczne wyrzucone z głębi ziemi, ślady, efekty i pozostałości działalności wulkanicznej, skały, minerały itp.

4. Pracę należy wykonać w formacie A3 (duży blok),dowolną techniką plastyczną (farba, tusz, kredka, batik, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne).

5. Praca powinna być wykonana osobiście i według własnego pomysłu, nie może być skopiowana z internetu, innej pracy plastycznej, książki itp.

6. Na karcie zgłoszenia należy podać jaki obiekt był inspiracją pracy oraz krótki jego opis.

7. Karta zgłoszenia powinna być czytelnie wypełniona i przyklejona na odwrocie pracy, prace bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

8. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

9. Prace należy złożyć lub przesłać do 31 marca 2012 r. (koszty przesyłki pokrywa uczestnik), na adres Muzeum Złota lub Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji (Sekretariat).

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac w transporcie pocztowym (prace konkursowe należy przesyłać i zabezpieczyć tak, aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu).

11. Prace oceniane będą według następujących kategorii:

I kategoria - 7-10 lat
II kategoria - 11- 13 lat
III kategoria -14-16 lat
IV kategoria - Dzieci specjalnej troski

13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach do 30 kwietnia 2012 r.,

14. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość eksponowania prac oraz ich publikowania.

16. Dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Muzeum Złota w Złotoryi, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji.

ADRES:

Muzeum Złota
ul. Zaułek 2
59-500 Złotoryja

tel. 76/8782985
e-mail: muzeumzlota@o2.pl

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
pl.Reymonta 5
59-500 Złotoryja
tel. 76/8783374

INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Agnieszka Grocka
Ewa Maciejewska
tel. 76/8782985