Złotoryja
Co warto zobaczyć w Złotoryi? Gdzie warto pojechać?

Centrum Informacji Turystycznej
w Złotoryi

Najbliższe projekcje Kina Aurum


Aktualności / Przegląd Twórców Rękodzieła

Przegląd Twórców Rękodzieła - 29/09/2012

Przegl?d Twórców R?kodzie?aMuzeum Złota oraz Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Złotoryi serdecznie zapraszają wszystkie osoby twórcze z powiatu złotoryjskiego i okolic na "Przegląd Twórców Rękodzieła". Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2012r. KARTA ZGŁOSZNIOWA


Zgłoszenie dotyczące Przeglądu Twórców Rękodzieła

Organizatorzy przeglądu:
Muzeum Złota
ul. Zaułek 2
59-500 Złotoryja

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
pl. Reymonta 5
59-500 Złotoryja

Termin i miejsce realizacji:
Termin zgłoszenia – 30 listopad 2012r.
Termin weryfikacji i realizacji – styczeń 2013r.
Termin końcowy przeglądu będzie zależał od ilości zgłoszonych prac.

Cel:
- promocja rękodzieła artystycznego,
- umożliwienie twórcom „nieprofesjonalnym” konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych w zakresie rękodzieła artystycznego,
- prezentacja wytworów wyobraźni i rąk,
- prezentacja mieszkańcom i turystom dawnej i współczesnej sztuki rzemiosła artystycznego,
- wspieranie i kontynuowanie tradycji rękodzieła artystycznego,
- umożliwienie twórcom i rękodzielnikom nawiązania kontaktów handlowych i sprzedaży własnych wyrobów,
- rozwijanie zainteresowań rękodziełem artystycznym,
- zachęcenie twórców do kontynuowania działalności odnoszących się do tradycji lokalnych, a także nowych rozwiązań bazujących na dawnych technikach i wzorach.

Warunki uczestnictwa:
1. Przegląd jest otwarty, obejmuje wszystkich twórców, profesjonalnych, nieprofesjonalnych i wytwórców rękodzieła artystycznego,
2. Przedmiotem przeglądu są wyroby użytkowe i dekoracyjne – jubilerstwo, grafika, serwety, obrusy, bieżniki, gobeliny, kilimy, ceramika, biżuteria, obrazki malowane na szkle, kartki, rzeźba, stroje, stroiki, wycinanki, hafty, kowalstwo artystyczne, malarstwo, snycerstwo, grawernictwo, modelarstwo itp.,
3. Prace do przeglądu dostarczane są we własnym zakresie .
4. Jeden autor może dostarczyć lub przywieźć dowolną ilość prac, opatrzonych następującymi danymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania autora, tytuł i technika wykonania pracy.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstępnej selekcji .

Informacji w sprawie konkursu udziela:
Muzeum Złota nr. tel. 76/8782985,
Agnieszka Grocka
Ewa Maciejewska
ZOKiR nr. Tel. 76/8783374

e-mail: muzeumzlota@o2.pl