Złotoryja
Co warto zobaczyć w Złotoryi? Gdzie warto pojechać?

Centrum Informacji Turystycznej
w Złotoryi

Najbliższe projekcje Kina Aurum


Aktualności / Przegląd Piosnki Przedszkolnej "Dla Ciebie Mikołaju"

Przegląd Piosnki Przedszkolnej "Dla Ciebie Mikołaju" - 27/11/2012

Przegl?d Piosnki Przedszkolnej "Dla Ciebie Miko?aju"Zapraszamy do wzięcia udziału w przeglądzie piosenki przedszkolnej "Dla Ciebie Mikołaju". Celem imprezy są prezentacje artystyczne dzieci z przedszkoli i klas "O". Przegląd odbędzie się 6 grudnia 2012 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali widowiskowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji. ZASADY UCZESTNICTWA:
1.Wykonawcy przedstawiają utwory o tematyce zimowej lub świątecznej.
2.Dla każdej placówki przewidziany czas maksymalnie 20 minut.
3.Opiekun zobowiązany jest do przygotowania płyty CD z muzyką stanowiącą podkład instrumentalny wykonywanego utworu.
4.Płyty do odebrania po przeglądzie.
5.Zgłoszenia należy składać w sekretariacie ZOKiR do 30 listopada 2012 r. /piątek/.
6.Prosimy o wcześniejsze poinformowanie o ewentualnej rezygnacji
z udziału w przeglądzie.
7.Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie przeglądu:
instruktor Urszula Jaworska – Tel. 76 878 33 74 /sekretariat ZOKiR/.


Zapraszamy do uczestnictwa i życzymy udanej zabawy