Złotoryja
Co warto zobaczyć w Złotoryi? Gdzie warto pojechać?

Centrum Informacji Turystycznej
w Złotoryi

Najbliższe projekcje Kina Aurum


Aktualności / Konkurs "Piękno drzemiące w wulkanach" Edycja II

Konkurs "Piękno drzemiące w wulkanach" Edycja II - 26/02/2013

Konkurs "Pi?kno drzemi?ce w wulkanach" Edycja IIKonkurs "Piękno drzemiące w wulkanach" Edycja II, jest konkursem plastycznym organizowanym przez Muzeum Złota w Złotoryi, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Inspiracją pracy powinien być dowolnie wybrany obiekt, mający związek z wulkanem lub procesem wulkanicznym. W pracy należy zaprezentować np: proces geologiczny, górę lub stożek wulkaniczny, budowę wulkanu, erupcję wulkanu, materiały wulkaniczne wyrzucone z głębi ziemi, ślady, efekty i pozostałości działalności wulkanicznej, skały, minerały itp.

Pracę należy wykonać w formacie A3 (duży blok),dowolną techniką plastyczną (farba, tusz, kredka, batik, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne). Musi być wykonana osobiście i według własnego pomysłu, nie może być skopiowana z internetu, innej pracy plastycznej, książki itp.

Termin składania prac upływa 16 kwietnia 2013 r.

Prace oceniane będą według następujacych kategorii:
I kategoria - 6 - 8 lat
II kategoria - 9- 12 lat
III kategoria - 13-16 lat
IV kategoria - Dzieci specjalnej troski

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach do 30 kwietnia 2013 r.

Dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu. Regulamin Konkursu do pobrania tutaj

Prace należy dostarczyć na adres:
Muzeum Złota
ul. Zaułek 2
59-500 Złotoryja