Złotoryja
Co warto zobaczyć w Złotoryi? Gdzie warto pojechać?

Centrum Informacji Turystycznej
w Złotoryi

Najbliższe projekcje Kina Aurum


Aktualności / Interaktywna Nieobozowa Akcja Letnia 2014

Interaktywna Nieobozowa Akcja Letnia 2014 - 27/07/2014

INAL 20014Interaktywna Nieobozowa Akcja Letnia 2014 rozpoczęła się w 30 czerwca i trwała do 11 lipca. Zajęcia prowadzone były od godz. 8.30 do 14.00 w salach Świetlicy Terapeutycznej przy ZOKiR. W pierwszym tygodniu dzieci rozpoczęły spotkania poznaniem grupy, zajęciami poznawczo – integracyjnymi, grami i zabawami wzmacniającymi poznanie się uczestników akcji oraz pogadanką z policjantem na temat bezpieczeństwa i zagrożeń dla dzieci i młodzieży wynikającymi z różnych sytuacji podczas wakacji.

Następnie dzieci uczestniczyły w programie profilaktyczno – terapeutycznym związanym z narkotykami i spożywaniem alkoholu oraz innych używek. Prezentowane były zagrożenia, zasady przeciwdziałania zagrożeniom oraz nauka umiejętności odmawiania spożywania używek i alkoholu oraz prezentacja sytuacji i zagrożeń występujących w rodzinach dysfunkcyjnych i omówienie problemów występujących w takich sytuacjach społecznych.

Podczas kolejnego dnia odbyła się wycieczka edukacyjna do Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu gdzie dzieci uczestniczyły w warsztatach manualno – poznawczych. W pierwszej części odbył się wykład na temat poznawania gatunków i życia motyli oraz łapanie motyli na łące. W drugiej części odbyły się zajęcia pn. Bezkregowce – wyznaczanie klasy czystości wód na podstawie bezkręgowców oraz zwiedzanie parku krajobrazowego.

Podczas kolejnego dnia odbyła się wycieczka piesza do Strażnicy Złotoryjskiej Straży Pożarnej gdzie dzieci poznały dokładnie pracę strażaków. Strażacy specjalnie dla grupy, uruchomili alarm i przedstawili działanie podczas akcji łącznie z ubiorem, uruchomieniem samochodu i pokazem urządzeń działających podczas zdarzenia, a także udzielaniem pierwszej pomocy. Następnie każdy mógł zwiedzić samochód oraz uruchomić pompę z wodą.

Pierwszy tydzień zakończył się wyjazdem do wioski tematycznej: Wojcieszyn „Wioska Don Kichota”. W programie spotkania była: prezentacja audiowizualna wioski tematycznej, projekcja filmu ‘Don Chichot’, Quest tematyczny oraz gry i zabawy sprawnościowo ruchowe (Śladami Don Kichota, Kolanko Sancho Pansy), zgaduj zgadule itp.

Podczas drugiego tygodnia na dzieci czekały kolejne atrakcje przygotowane przez organizatorów.
Kolejna część programu profilaktyczno – terapeutycznego.
Teatrzyk „Elf” z Legnicy zaprezentował przedstawienie pt. ”Czarodziej”, po którym odbył się seans filmowy w kinie AURUM „Safari”.
Następny dzień to wycieczka do Nadleśnictwa Rokitki, spotkanie z panem leśniczym podczas którego odbyły się zajęcia krajobrazowo poznawcze, rozpoznawanie gatunków drzew i zwierząt leśnych, leśne podchody z pytaniami i zadaniami, prelekcja leśniczego, a na zakończenie grillowanie w altance przy stawach w Rokitkach.
Podczas następnego dnia dzieci uczestniczyły w zajęciach Miejskiej Bibliotece Publicznej ph. „Sieciaki na wakacjach”, gdzie oglądały film na temat bezpiecznego poruszania się w sieci oraz rozwiązywały quizy i uczestniczyły w zabawach i konkursach, na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w warsztatach.
Akcja INAL zakończyła się wycieczką do Bolesławieckiego Parku Wodnego „Orka” w Bolesławcu, gdzie dzieci przez dwie godziny mogły korzystać z wszystkich atrakcji basenowych. Na zakończenie i podsumowanie zajęć wszyscy udali się na poczęstunek do Pizzerii. Ogółem w zajęciach uczestniczyło 21 dzieci skierowanych przez pedagogów szkół oraz kierownika Świetlicy Terapeutycznej.
Uczestnicy akcji codziennie otrzymywali napoje, drugie śniadania oraz obiad. Akcję realizowało dwóch instruktorów pedagogów oraz wolontariusz.

Zapraszamy do obejrzenia galerii: Interaktywna Nieobozowa Akcja Letnia 2014