Złotoryja
Co warto zobaczyć w Złotoryi? Gdzie warto pojechać?

Centrum Informacji Turystycznej
w Złotoryi

Najbliższe projekcje Kina Aurum


Aktualności / Projekt "Komputer 50+" - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

Projekt "Komputer 50+" - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT - 05/10/2014

Szkolenie komputer 50+ Stowarzyszenie Euro-Concret, firma szkoleniowa WROcomp przy współpracy ze Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji zapraszają do udziału w projekcie "Komputer 50+" - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT w ramach którego zostaną zorganizowane bezpłatne kursy obsługi komputera. Projekt skierowany jest do osób po 50 roku życia, nieposiadających udokumentowanej znajomości obsługi komputera. Mile widziane są osoby pozostające bez zatrudnienia, z terenów wiejskich, posiadające co najwyżej średnie wykształcenie.

Projekt zakłada dwa rodzaje kursów (do wyboru):

1. Kurs ECDL Start (poziom podstawowy)
Kurs obejmuje 76-godzinne szkolenie w zakresie:
- użytkowania komputerów i zarządzania plikami
- przetwarzania tekstów
- arkuszy kalkulacyjnych
- przeglądania stron internetowych

2. Kurs ECDL Core (poziom rozszerzony)
Kurs obejmuje 133-godzinne szkolenie w zakresie:
- podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych
- użytkowania komputerów i zarządzania plikami
- przetwarzania tekstów
- arkuszy kalkulacyjnych
- użytkowania baz danych
- grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej

W przypadku zebrania co najmniej jednej grupy 12-osobowej zajęcia odbywać się będą w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji (dni i godziny do ustalenia). Dokumenty niezbędne do rekrutacji i Regulamin uczestnictwa w projekcie znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

Kurs zakończy się uzyskaniem przez uczestników Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, który honorowany jest w blisko 150 krajach, a legitymuje się nim prawie 7 mln ludzi na świecie.

Więcej informacji udziela pani Ewa Siwik tel. 76 878 33 74 e-mail: zok@bbk.pl lub biuro projektu:

Stowarzyszenie Euro - Concret
ul. Kościuszki 35 a
50-011 Wrocław
tel. 71 341 05 19
e-mail: komputer50ict@gmail.com


Ankieta potrzeb komputera
Formularz rekrutacyjny
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Test wiedzy informartcznej