Złotoryja
Co warto zobaczyć w Złotoryi? Gdzie warto pojechać?

Centrum Informacji Turystycznej
w Złotoryi

Najbliższe projekcje Kina Aurum


Strony / Atrakcje turystyzcne

Atrakcje turystyzcne

Zabytki Złotoryja

Baszta Kowalska

Baszta KowalskaJest pozostałością potężnych kamiennych obwarowań, które otaczały Złotoryję od XIV do XIX wieku. Wcześniejsze obwarowania były drewniane.

Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Kościół NNMPKościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIII uważany jest za jeden najstarszych kościołów w Złotoryi. Jest to również najokazalszy i jeden z najcenniejszych zabytków Złotoryi. Należy do zaledwie około dwudziestu miejskich kościołów parafialnych na Śląsku, których początki sięgają pierwszej połowy XIII wieku. Od wczesnego średniowiecza rozciągał się wokół niego obwiedziony murem cmentarz. Świątynia była otoczona fosą. Od początku istnienia kościoła patronką jego była Święta Maria. Prawdopodobnie w średniowieczu Świątynia otrzymała, dzięki Joannitom, drugiego patrona, którym został św. Michał. Współcześnie jest to kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Kopalnia Złota "Aurelia"

Kopalnia Złota AureliaGórnictwo złota w okolicach Złotoryi rozwinęło się głównie na złożach osadowych - aluwialnych. Wydobycie takie prowadzono w piaskach złotonośnych odsłaniających się na zboczu doliny Kaczawy. Złoto pozyskiwano również eksploatując żyły okruszcowane złotem w obrębie twardych skał takich jak: diabazy, ryolity czy łupki. Przykładem takiej eksploatacji jest Kopalnia Złota „Aurelia” wykuta pod górą Św. Mikołaja. Dzieje tej kopalni giną w mrokach historii. Wiadomo, że jedną ze sztolni wykuto około roku 1660, natomiast inne chodniki i szyby wykuto najprawdopodniej już w XX jako szybiki poszukiwawcze.

Muzeum Złota

Muzeum ZłotaBudynek dzisiejszego Muzeum Złota jest obiektem zabytkowym, pochodzącym z drugiej połowy XVII w., wkomponowanym w mury obronne miasta. Budynek wyróżnia się wśród innych typowym dla XVIII w. mansardowym dachem. Obiekt przebudowany w XIX w. Adaptowany został na muzeum w latach 1973-1977. Do 1997 r. opiekę nad obiektem sprawowało złotoryjskie koło PTTK oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. W 1998 r. Muzeum przekazano Złotoryjskiemu Ośrodkowi Kultury. W jego strukturach pozostaje do dziś jako Dział Muzealny. Większość zbiorów pochodzi z daru Leopolda Schmetterlinga – nauczyciela i kolekcjonera urodzonego w Tarnopolu. Zbiory zawierają przedmioty z różnych dziedzin; geologiczne, bibliofilskie, numizmatyczne i archeologiczne.

Mury obronne

Mury obronneZłotoryja jest miastem, którego rodowód pochodzi z średniowiecza. W tym czasie by obronić je przed najeźdźcami otaczano miasto murami obronnymi. Pierwotnie były to mury drewniane a następnie przebudowywano je. Większość miast posiadała pojedynczy pierścień murów obronnych. W Złotoryi, w niektórych miejscach istniał podwójny pierścień murów, pomiędzy, którymi znajdowała się fosa od (ul. Staszica). Do Złotoryi można było się dostać czterema bramami: Bramą Górną, Dolną, Legnicką, Solną. W fortyfikacje wbudowany był szereg budowli obronnych, np. baszty, basteje. Współcześnie zachowały się fragmenty tych budowli. Mury zbudowane były z najbardziej dostępnego budulca na tym terenie czyli z piaskowca.

Kościół pod wezwaniem Św. Jadwigi i klasztor pofranciszkański

Kościół Św. JadwigiKościół Św. Jadwigi i klasztor pofranciszkański powstał w XIII wieku. Najstarsze źródła poświadczają pobyt franciszkanów w mieście od połowy XIII w. Z tradycją sprowadzenia ich przez Św. Jadwigę jeszcze wcześniej wiąże się XVIII-wieczny napis nad furtą klasztorną: „Munificentia s. Hedwigis 1212” (Szczodrobliwość Św. Jadwigi 1212). Współcześnie uważa się, ze klasztor nie powstał za jej życia jednak. Poprzez przekazanie na jego powstanie znacznych nakładów finansowych przyczyniła się do jego powstania.

Kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja

Kościół Św. MikołajaKościół pod wezwaniem Św. Mikołaja to najstarszy kościół złotoryjski wybudowany na górze Mikołaja miejscu, na którym znajdowała się pierwsza osada górników złota. Prawdopodobnie jeden z okręgów w którym wydobywano złoto. Św. Mikołaj jest pierwszym patronem górników Europy Zachodniej (dziś za patronkę uważa się Św. Barbarę) a to stamtąd właśnie Książe Bolesław Wysoki sprowadził kolonistów na swoje ziemie – fachowców od górnictwa złota.

Figura Św. Jana Nepomucena

W Polsce kult Św. Jana Nepomucena należy do najpopularniejszych. Ponad kilkaset jego figur spotkać można na drogach polnych. Dawniej większość kościołów i kaplic posiadała ołtarze, figury, obrazy, feretrony, sztandary z wizerunkiem tego świętego.

Fontanny

Fontanna Górników

Fontanna Górników powstała na miejscu dawnej studni miejskiej, która istniała tu co najmniej od I połowy XIX w. Rozbudowana w 1883 r. W 1943 r. Fritz Richter-Elsner wykonał dla niej figury i płaskorzeźby. Fontanna upamiętnia udział złotoryjskich górników w bitwie z Mongołami pod Legnicą 1241 r. Stąd nazwa – Fontanna Górników.


Fontanna Delfina

Fontanna Delfina pochodzi 1604 r. a odnowiona została w 1857 r., 1907 r. Fundatorem fontanny był burmistrz miasta Johanes Feige. Na zwieńczeniu fontanny umieszczono łaciński napis „SE FIGENS IN IOVA” (co w tłumaczeniu oznacza – Ufając Bogu, Opierając się na Bogu). Fundator fontanny zawarł anagram swojego imienia i nazwiska IOANNES FEIGIVS.

Złotoryjskie Pomniki

Pomnik Jana Pawła II
Złotoryja, Plac Niepodległości
Pomnik odsłonięty w maju 2006 r. w rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II. Według projektu Janusza Kucharskiego, wykonanie Emil Kosicki. Pomnik ufundowany przez złotoryjan.

Pomnik Niepodległości
Złotoryja, pl. Niepodległości
Pomnik znajduje się na skwerze pomiędzy szkołą i kościołem. Pomnik pochodzi z 1990 r. zaprojektowany został przez Komitet Obywatelski 'Solidarność'. Odsłonięty w nowej wersji w 2006 r.

Pomnik Walentego Trozendorfa
Złotoryja, pl. Niepodległości
Pomnik znajduje się przed kościołem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Pierwotnie pomnik słynnego złotoryjskiego uczonego Walentego Trozendorfa stał w Złotoryi /przy obecnym placu Niepodległości/ od 1908 do 1952 r. Nowy pomnik na wzór wcześniejszego został ustawiony w roku 1995 z inicjatywy Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, władz miasta oraz TMZZ. Rekonstrukcji dokonał Marian Smaś.

Pomnik Władysława Reymonta
Złotoryja, pl. Reymonta
Pomnik powstał w 1967 roku. Projekt A. Poznańska i A. Gryto. Wokół pomnika cisy i srebrne świerki.

Pomnik Wojska Polskiego
Złotoryja, Pl. Lotników Polskich
Pomnik odsłonięty w 1968 r., według projektu Michałowskiego. W l. 1911 – 1945 stał w tym miejscu monument z postacią cesarza Wilhelma II.

Pomnik Ofiar Sybiru
Złotoryja, ul. Klasztorna
Pomnik odsłonięty w 1994 r. przez tutejszy Związek Sybiraków. Według projektu Jacka Kałkusa. Napis na pomniku: „…Pamięci wszystkich, którzy pozostali na nieludzkiej ziemi”. Jako symbol umieszczono złamany krzyż.

Pomnik Płukacza Złota
Złotoryja, skwer na Pl. Matejki
Pomnik wykonany z piaskowca przedstawia płukacza złota z miską w ręku. Pomnik postawiony na pamiątkę drugiej gorączki złota – z roku 1994 (I Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota). Pomnik wykonany przez firmę „Kamieniarz” z Kielc.

Obelisk z wózkiem górniczym
Złotoryja, ul. Legnicka
Autentyczny wózek pochodzi z nieczynnego już Zakładu Górniczego Lena. Zawiera rudę miedzi.

Pomnik ku czci Armii Czerwonej
Złotoryja, Cmentarna
Pomnik znajduje się przy cmentarzu, ustawiony w niewielkiej odległości od kaplicy pogrzebowej, po drugiej stronie ul. Cmentarnej, na terenie byłego cmentarza żołnierzy radzieckich.

Kapliczka słupowa

Kapliczka słupkowaKapliczka (łac. capella) pochodzi od słowa (łac. cappa) – płaszcz i pierwotnie określała miejsce, w którym przechowywano sławetny płaszcz św. Marcina z Tours, stanowiący tarczę ochronną królów francuskich w czasie wojen.