Złotoryja
Co warto zobaczyć w Złotoryi? Gdzie warto pojechać?

Centrum Informacji Turystycznej
w Złotoryi

Najbliższe projekcje Kina Aurum


Strony / Złotoryjski Rajd Turystyczny Maluszek na Tropie Złota

Złotoryjski Rajd Turystyczny Maluszek na Tropie Złota

Pod Muzeum Złota

Pod Muzeum Złota

W dniu 21 maja 2010 r. Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi zorganizowało Złotoryjski Rajd Turystyczny "Maluszek na Tropie Złota". Rajd przeznaczony był dla dzieci 5-6 letnich ze złotoryjskich szkół i przedszkoli. Trasa przeprowadzona została szlakiem atrakcji związanych z górnictwem złota.

Pomimo tego, że rajd został zorganizowany po raz pierwszy, cieszył się sporym zainteresowaniem. Uczestnikom nie przeszkodziła nawet niesprzyjająca aura - w imprezie udział wzięło ok. 90 osób.

Podsumowanie odbyło się pod Kopalnią Złota "Aurelia". Dzieci posiliły się gorącymi kiełbaskami a następnie wzięły udział w następujących konkursach: krajoznawczym (obejmującym wiedzę z trasy rajdowej), ekologicznym, zagadkach przyrodniczych oraz konkurencjach sportowych. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe lub słodycze oraz dyplomy. Dodatkowo dzieci zwiedzały Kopalnię Złota „Aurelia”. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe znaczki rajdowe oraz dyplomy uczestnictwa dla drużyn.